','',''), array(' ', "\r\n",'_','_'), $sErr), $_SERVER['PHP_SELF'], $_GET['global']['path']). "Query string: ".$_SERVER['QUERY_STRING']; Logger::logItem(LOG_FILE_PATH, $text); if (1 == IS_SEND_ERRORS && Logger::filterSysEmail($text)) mail(SYS_ADMIN_MAIL, sprintf('Error occured at %s on %s (%s) ', $time, TITLE, $_SERVER['SERVER_NAME']), $text); } static function filterSysEmail($msg) { if (strpos($msg, 'Duplicate entry')) return false; return true; } } ?> 1) $str = substr($str, 0, -1); return $str; } static function String2Array($str) { return explode(',', $str); } static function UploadFile($inputFileName, $uploaddir, $file_name) { $inputFile = $_FILES[$inputFileName]; $is_ok = 'false'; $err = ''; if( isset($inputFile) && !Val::IsEmpty($inputFile['tmp_name']) ) { if(!is_dir($uploaddir)) mkdir($uploaddir); $uploadfile = $uploaddir . '/' . $file_name; if ( strlen($file_name) ) { if (@move_uploaded_file($inputFile['tmp_name'], $uploadfile)) { $is_ok = 'true'; @chmod ("$uploadfile", 0644); } else { $err = ERR_UPLOAD_IMG; switch ($inputFile['error']) { case UPLOAD_ERR_INI_SIZE: $err .= ERR_UPLOAD_ERR_INI_SIZE; break; case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE: $err .= ERR_UPLOAD_ERR_FORM_SIZE; break; case UPLOAD_ERR_PARTIAL: $err .= ERR_UPLOAD_ERR_PARTIAL; break; case UPLOAD_ERR_NO_FILE: $err .= ERR_UPLOAD_ERR_NO_FILE; break; } if (trim($err) != '') { echo UI::GetBlockError($err); return false; } } } } } static function getFileSize($fileName, $autodetect = false, $range = 0, $round = null) { $round = (null === $round) ? 3 : $round; if (!file_exists($fileName)) return '0 байт'; $size = filesize($fileName); //$sizes = array('b', 'Kb', 'Mb', 'Gb'); if ($autodetect) { if($size < pow(1024, 1)) return $size." байт"; elseif($size < pow(1024, 2)) return round($size/pow(1024, 1), $round)." КБ"; elseif($size < pow(1024, 3)) return round($size/pow(1024, 2), $round)." МБ"; elseif($size < pow(1024, 4)) return round($size/pow(1024, 3), $round)." ГБ"; } else { if($range == 'b') return $size." байт"; elseif($range == 'Kb') return round($size/pow(1024, 1), $round)." КБ"; elseif($range == 'Mb') return round($size/pow(1024, 2), $round)." МБ"; elseif($range == 'Gb') return round($size/pow(1024, 3), $round)." ГБ"; } } static function getNonExistentFilename($path) { if (!file_exists($path)) return $path; $ext = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION); $i = 1; while(true == file_exists(str_replace('.'.$ext, '', $path).'_'.$i.'.'.$ext)) { $i++; } return str_replace('.'.$ext, '', $path).'_'.$i.'.'.$ext; } static function translit($s, $params = array()) { $map = array( 'а' => 'a', 'б' => 'b', 'в' => 'v', 'г' => 'g', 'д' => 'd', 'е' => 'e', 'ё' => 'e', 'ж' => 'g', 'з' => 'z', 'и' => 'i', 'й' => 'i', 'к' => 'k', 'л' => 'l', 'м' => 'm', 'н' => 'n', 'о' => 'o', 'п' => 'p', 'р' => 'r', 'с' => 's', 'т' => 't', 'у' => 'y', 'ф' => 'f', 'х' => 'h', 'ц' => 'ts', 'ч' => 'ch', 'ш' => 'sh', 'щ' => 'sh', 'ь' => '', 'ы' => 'i', 'ъ' => '', 'э' => 'e', 'ю' => 'u', 'я' => 'ia', 'А' => 'A', 'Б' => 'B', 'В' => 'V', 'Г' => 'G', 'Д' => 'D', 'Е' => 'E', 'Ё' => 'E', 'Ж' => 'G', 'З' => 'Z', 'И' => 'I', 'Й' => 'I', 'К' => 'K', 'Л' => 'L', 'М' => 'M', 'Н' => 'N', 'О' => 'O', 'П' => 'P', 'Р' => 'R', 'С' => 'S', 'Т' => 'T', 'У' => 'Y', 'Ф' => 'F', 'Х' => 'H', 'Ц' => 'Ts', 'Ч' => 'Ch', 'Ш' => 'Sh', 'Щ' => 'Sh', 'Ь' => '', 'Ы' => 'I', 'Ъ' => '', 'Э' => 'E', 'Ю' => 'U', 'Я' => 'Ia', ); $s = str_replace(array_keys($map), array_values($map), $s); if(isset($params['tolower']) && $params['tolower'] == true) $s = strtolower($s); if(isset($params['symbols'])) { $s = preg_replace('/[^a-z0-9A-Z'.$params['symbols'].']/', '_', $s); $s = preg_replace('/_{2,}/','_', $s); $s = trim($s, '_'); } return $s; } } ?> mogusto.nl

Mogusto staat voor kwaliteit, gastvrijheid, service en professionaliteit.

Wij hebben de juiste partners bij elkaar gebracht om uw wensen op zowel culinair als organisatorisch niveau te vertalen naar de werkelijkheid. 
Via onze website geven wij u een impressie van onze mogelijkheden. Mocht u een persoonlijk gesprek willen om uw wens bij ons voor te leggen neemt u dan contact met ons op.